meest recente wijziging: 28-03-2017
Een greep uit onze activiteiten

"Wij maken uw puzzel passend"

25 jaar Spreekstalmeester
Cirque d'Hiver Roermond

April 2010
Oranjebal Lions

Juni 2010
Lezing ProBus

Juni 2010
Presentatie
Vast Goed borrel
Rabo / Frenken

November 2010
Herplaatsing en onthulling beeld Pierre Massy
Roermond

November 2010
Presentatie jaarcongres LWV
Heerlen

Januari 2011
Presentatie Buuttereednersavond
"Lachenderwies"

13 Mei 2011
Presentatie gala sponsordiner De Zorggroep Camillus

20 September 2011
Opening expositie Pablo Ernesto Seminario Ramirez & Cees Roelofs
Hotel-Restaurant Het Arresthuis Roermond

Januari 2012
Presentatie Buuttereednersavond
"Lachenderwies"

19 april 2012
Opening de Toerist Stichting Aut-Hoês

Januari 2013
Presentatie Buuttereednersavond
"Lachenderwies"
D'n Uul Roermond

Lezing Probus Helmond

Probus heeft tot doel de vriendschap en de samenhorigheid te bevorderen van personen van 55 jaar of ouder die hun actieve loopbaan geheel of grotendeels hebben stopgezet.
Ze hebben er de gelegenheid een nieuwe vriendenkring te vormen waar verruiming van inzicht, verbreding van kennis en interesse, hulpvaardigheid en ontspanning centraal staan.

Olaf verzorgde voor dit gezelschap een aansprekende presentatie met als onderwerp 'zomaar een circus in zomaar een stad'.
De bevlogenheid, humor en charme waarmee de lezing werd gebracht, had op de toehoorders een dermate aanstekelijke werking dat er veel interactie ontstond en het idee voor een vervolgdocument gestalte kreeg.