meest recente wijziging: 28-03-2017
Curriculum Vitae

"Wij maken uw puzzel passend"


Naam

Geboren

Burgerlijke Staat

Adres

Telefoon

E-mail
Olaf J.H.M. van Eijndhoven

9 oktober 1944 te Geldrop

Geregistreerd partnerschap, 1 zoon en 1 dochter

Belleboom 30, 6041 PR te Roermond

0475 33 09 33 / M 06 53 35 43 62

o.eijndhoven@hefaistos.biz


Opleiding

Nederlands recht aan Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke (Radboud) Universiteit Nijmegen (1965 -1970)

Beroep

Advocaat sinds 7 november 1970

1970 - 1973 : Dutihl van der Hoeven en Slager (thans Nauta Dutilh) te Rotterdam
1973 - 1975 : Trenité, Hoogenraad & Van Velzen (thans Van Doorne) te Rotterdam
1975 - 1978 : Tripels Advocaten te Maastricht
1978 - 2009 : Boels Van Eijndhoven & Coenegracht/Boels Zanders, Maastricht en Roermond

Mede oprichter van Boels Van Eijndhoven & Coenegracht Advocaten, thans compagnon bij Boels Zanders Advocaten, met vestigingen te Maastricht, Roermond en Venlo


Specialisaties

Fusies en overnames, aandeelhouderskwesties, (internationale) contracten, insolventies;
enquêteur bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam


Overige (voormalige) functies

1980 - 1989 : voorzitter van het District Limburg van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond)

1989 - 1998 : lid van het dagelijks bestuur van de KNLTB
(secretaris / 2e vice-voorzitter)

1980 - 2012 : co-voorzitter van de arbitragecommissie van de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond)

Vanaf 2002 : vice-voorzitter van de Dopingkamer van het Instituut Sport Rechtspraak (tuchtrechtspraak)

Vanaf 2002 : lid Commissie van beroep NOC/NSF deelnemerstoelating Olympische Spelen

2000 - 2007 : lid van de Board of Directors van Advoc Europe Ltd (netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Europa)

1990 - 2009 : mede oprichter en lid van het bestuur van de Vereniging Sport en Recht
voorzitter van de jury van de scriptieprijs Sport en Recht

2000 - 2006 : voorzitter businessclub Alliance van 100

December 2004 - 30 april 2009 : lid van de Raad van Commissarissen van Roda JC, in de periode 1 januari - 30 april 2009 in de functie van voorzitter

2002 - 2010: lid van het bestuur van de stichting Philium Roermond
(charitatieve sponsoring)

Vanaf 2003 : bestuurslid van de stichting Nunhems Foundation
(charitatieve sponsoring van landbouwgerelateerde- en onderwijsprojecten derde wereld landen)

2004 - 2008 : voorzitter Raad van Commissarissen Interduct Beheer BV te Ittervoort (luchtbehandelingstechniek)

Vanaf januari 2009 : namens Industriebank LIOF
voorzitter Raad van Commissarissen Virenze Beheer BV te Rijckholt (kinder- en jeugdpsychiatrische hulpverlening)

Vanaf november 2009 : voorzitter Stichting Aût Hoes
(project onder semipermanente begeleiding zelfstandig wonende autisten)

Vanaf december 2009: lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Roermond-Echt, sinds 1 februari 2011 in de functie van voorzitter

Vanaf 2006 - heden: regelmatig benoemingen door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam als onderzoeker / tijdelijk bestuurder in enquêteprocedures